ทัวรเ์ชียงราย ดอยตุง เหนือสุดแดนสยาม 4วัน 2คืน

ทัวรเ์ชียงราย ดอยตุง เหนือสุดแดนสยาม 4วัน 2คืน

ไฮไลท์
เที่ยวเชียงราย ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง นมัสการพระธาตุดอยตุง จิบชา ณ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชา 101 ไหว้พระขอพร วัดห้วยปลากั้ง วัดห้วยปลากั้ง ช็อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
เริ่มต้น
6,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - เชียงราย
 • วันที่

  2

  ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) - ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
 • วันที่

  3

  วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชา 101 - ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP)
 • วันที่

  4

  ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่) - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 7,200 7,200 7,200 2,000 8 จองด่วน
30 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
06 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
04 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 7,500 7,500 7,500 2,000 8 จองด่วน
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 7,500 7,500 7,500 2,000 8 จองด่วน
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 7,500 7,500 7,500 2,000 8 จองด่วน
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 7,900 7,900 7,900 3,000 8 จองด่วน
30 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64 8,900 8,900 8,900 3,000 8 จองด่วน
31 ธ.ค. 63 - 03 ม.ค. 64 8,900 8,900 8,900 3,000 8 จองด่วน
01 ม.ค. 64 - 04 ม.ค. 64 7,900 7,900 7,900 2,000 8 จองด่วน
08 ม.ค. 64 - 11 ม.ค. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
15 ม.ค. 64 - 18 ม.ค. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
22 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
29 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
05 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
12 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
19 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน
26 ก.พ. 64 - 01 มี.ค. 64 6,900 6,900 6,900 2,000 8 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองตาม Invoice
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 3-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard โดยมีค่าธรรมเนียม 3%

2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตาม Invoice
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบ pay in 
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงินพร้อมแนบ pay in
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ