เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (W5)

เที่ยวรัสเซีย RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน เที่ยวมอสโก ถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ไอคอนรัสเขีย จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาชีล เข้าชมพระราชวังเครมลิน สุดวิจิตรตระการตา ชมความจดงามโบสถ์แห่งหยดเลือด มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังเฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูหนาว แคทเธอรีน สถานีรถไฟใต้ดินมอสโก ช้อปปิ้งถนนเนฟกี้ ตลาดอิสมายลอฟสกี้ ย่านอารบัท

รหัสทัวร์

RU_W500007

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

01 มี.ค. 67 - 06 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

39,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mahan Air

ก.ค. 67

45,555฿

03-10

49,999฿

24-31

ส.ค. 67

49,999฿

07-14

ก.ย. 67

47,777฿

04-11

47,777฿

25-02ต.ค.

ต.ค. 67

47,777฿

02-09

49,999฿

09-16

49,999฿

16-23

พ.ย. 67

39,999฿

06-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

49,999

49,999

49,999

8,000

18,900

34,900

25

07 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

49,999

49,999

49,999

8,000

18,900

34,900

25

04 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

47,777

47,777

47,777

8,000

18,900

34,900

25

25 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

47,777

47,777

47,777

8,000

18,900

34,900

25

02 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

47,777

47,777

47,777

8,000

18,900

34,900

25

09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

49,999

49,999

49,999

8,000

18,900

34,900

25

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

49,999

49,999

49,999

8,000

18,900

34,900

25

06 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

39,999

39,999

39,999

8,000

18,900

34,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินเชเรเมเตียโว(รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงSAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

Day : 3

โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

Day : 4

พระราชวังแคทเธอลีน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - **OPTIONAL TOUR ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา

Day : 5

รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - **OPTIONAL TOUR การแสดง RUSSIAN CIRCUS

Day : 6

ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัท

Day : 7

สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)

Day : 8

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง