เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ฝรั่งเศส

/

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี WONDERFUL GOLDEN ROUTE 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี WONDERFUL GOLDEN ROUTE 8วัน 5คืน (TK)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี WONDERFUL GOLDEN ROUTE 8วัน 5คืน (TK)

เที่ยวฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี WONDERFUL GOLDEN ROUTE 8วัน 5คืน นั่งกระเช้าโรแตร์ ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส เดินสะพานไม้ชาเปล ช้อปปิ้งมิลาน ชองปิเอลิเซ่ หอไอเฟล สะพานไม้ซาเปล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ทะเลสาบโคโม่

รหัสทัวร์

FR_TK00015

ประเทศ

ฝรั่งเศส

กำหนดการเดินทาง

15 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

76,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

มิ.ย. 67

76,999฿

15-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

76,999

76,999

73,999

9,000

10,000

56,999

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

Day : 2

อิสตันบูล – ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข

Day : 3

เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – เมืองดิจอง

Day : 4

กรุงเบิร์น – ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล

Day : 5

กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูกาโน

Day : 6

โคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ – FOX TOWN OUTLET – มิลาน

Day : 7

SFORZA CASTLE – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน DUOMO – สนามบินมิลาน – อิสตันบูล

Day : 8

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง