เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน 5วัน 4คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน 5วัน 4คืน (TG)

เที่ยวเวียดนาม เรียล เรียล เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน 5วัน 4คืน ล่าวกาย ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา โบสถ์หินซาปา ตลาดคนเดินซาปา Moana Café หมู่บ้าน Cat Cat นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน ด่านเหอโข่ว เมืองเจียนสุ่ย สะพาน 17 หลุม จูเจียการ์เด้น ตึก Zhao yang Lou

รหัสทัวร์

VN_TG00009

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

20 มิ.ย. 67 - 11 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

18,919บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

23,919฿

26-30

ส.ค. 67

23,919฿

22-26

ก.ย. 67

23,919฿

26-30

ต.ค. 67

23,919฿

17-21

23,919฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

24,919฿

21-25

ธ.ค. 67

24,919฿

07-11

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

23,919

23,919

23,919

6,900

7,900

-

25

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

23,919

23,919

23,919

6,900

7,900

-

25

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

23,919

23,919

23,919

6,900

7,900

-

25

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

23,919

23,919

23,919

6,900

7,900

-

25

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

23,919

23,919

23,919

6,900

7,900

-

25

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

24,919

24,919

24,919

6,900

7,900

-

25

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

24,919

24,919

24,919

6,900

7,900

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย – หล่าวกาย–เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ถนนคนเดินซาปา

Day : 2

สถานีซาปานั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน - หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต - เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่

Day : 3

หล่าวกาย - ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน - ด่านเหอโข่ว – เมืองเจียนสุ่ย - สะพาน 17 หลุม – จูเจียการ์เด้น - ตึก Zhao yang Lou(จัตุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก) - ถนน Ming Than – ไนท์มาร์เก็ต

Day : 4

ถ้ำนกนางแอ่น –ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง – ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน – เมืองผิงเปียน – หมู่บ้านคนแม้ว

Day : 5

ด่านเหอโข่ว – หล่าวกาย - ร้านเยื่อไผ่ - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง