เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน อันชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน อันชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน อันชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน อันชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล 6วัน 5คืน เที่ยว 2 มณฑล กวางสี & กุ้ยโจว นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาหลู่ยี่ ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียงครึ่งสาย ชมความงาม "น้ำตกหวงกั่วซู่" เสน่ห์ธรรมชาติแห่งกุ้ยโจว

รหัสทัวร์

CN_VZ00139

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 พ.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

22,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

24,999฿

13-18

25,999฿

20-25

25,999฿

27-01ส.ค.

ส.ค. 67

24,999฿

03-08

25,999฿

10-15

24,999฿

17-22

ก.ย. 67

24,999฿

14-19

24,999฿

28-03ต.ค.

ต.ค. 67

26,999฿

12-17

26,999฿

19-24

25,999฿

26-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

25,999

18,999

18,999

5,000

10,000

-

30

03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

24,999

17,999

17,999

5,000

10,000

-

30

10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

25,999

18,999

18,999

5,000

10,000

-

30

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

24,999

17,999

17,999

5,000

10,000

-

30

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

24,999

17,999

17,999

5,000

10,000

-

30

28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

24,999

17,900

17,900

5,000

10,000

-

30

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

26,999

19,999

19,999

5,000

10,000

-

30

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

26,999

19,999

19,999

5,000

10,000

-

30

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

25,999

18,999

18,999

5,000

10,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

Day : 2

เมืองกุ้ยหลิน • สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง • เมืองอันชุน • หมู่บ้านแม้วพันครอบครัวแห่งซีเจียง • จุดชมวิวพันหลังคา • เมืองไขหลี่

Day : 3

น้ำตกหวงกว่อซู่ • เมืองอันชุน

Day : 4

เมืองกุ้ยหยาง • เมืองโบราณชีหยวน • สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน • ถ้ำขลุ่ยอ้อ • ถนนคนเดินตงซีเซียง

Day : 5

ร้านบัวหิมะ • เขางวงช้าง • เมืองหยางซั่ว • ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครี่งสาย) • ถนนซีเจีย

Day : 6

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ • จุดชมวิวภูเขาหลูยี่ฟง • เมืองกุ้ยหลิน • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง