เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE STORY @SHIMANE (DAN DAN JAPAN) 8วัน 5คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE STORY @SHIMANE (DAN DAN JAPAN) 8วัน 5คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE STORY @SHIMANE (DAN DAN JAPAN) 8วัน 5คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น LOVE STORY @SHIMANE (DAN DAN JAPAN) 8วัน 5คืน ขอพรเสริมดวงให้สมหวังในความรัก “ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ” คนโสดห้ามพลาด “ทามะทสึคุริอนเซ็น” หนึ่งในอนเซ็นเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นน้ำพุร้อนเพื่อผิวสวย สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ร่วมทำ “เครื่องรางมางาทามะ” ด้วยตัวเอง เสริมพลังด้านต่างๆ “พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดาจิ” แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลจากวารสารเรื่องสวนว่าเป็นสวนสวยที่สุดในญี่ปุ่น

รหัสทัวร์

JP_JL00214

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

24 มิ.ย. 67 - 29 ก.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

88,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ก.ค. 67

88,800฿

22-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

88,800

88,800

74,800

23,900

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) - บริการข้าวปั้นห่อสาหร่าย “โอนิงิริ” รองท้อง หนึ่งในวัฒนธรรมการทานอาหารแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมชาเขียว - เมืองฮิเมจิ (จังหวัดเฮียวโงะ) - ปราสาทฮิเมจิ (ปราสาทนกกระสาขาว) - จังหวัดโอคายาม่า

Day : 3

โอคายาม่า - ศาลเจ้าคิบิทสึ - เมืองคุราชิกิ - คลองคุราชิกิ - เมืองมัตสึเอะ (จังหวัดชิมาเนะ) - พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาชิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

Day : 4

ทามะทสึคุริอนเซ็น - จุดชมวิวสะพานเอชิมะโอฮาชิ - ปราสาทมัตสึเอะ - สัมผัสประสบการณ์การทำเครื่องราง “มางาทามะ” - อิสระเดินเล่นถนน ชิโอมินาวาเตะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น

Day : 5

ทามะทสึคุริอนเซ็น - เมืองอิซึโมะ - นมัสการศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ (ศูนย์รวมแห่งเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่น) - เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม

Day : 6

ฮิโรชิม่า - เมืองอิวาคุนิ - ชมสะพานคินไตเคียว (มรดกโลก) - มิยาจิม่า - ล่องเฟอร์รี่ - ศาลเจ้าอิทสึคุชิมะ - สถานีฮิโรชิม่า - นั่งรถไฟชินคันเซ็น สู่ สถานีชินโอซาก้า - นั่งรถไฟท้องถิ่น เข้าสู่ “โรงแรมที่พัก”

Day : 7

โอซาก้า - ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ -อิสระช้อปปิ้ง Mitsui Shopping Park LaLaport Sakai - อิสระช้อปปิ้ง เซ็นนัน อิออน มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

Day : 8

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง