เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรีย

/

ทัวร์ออสเตรีย GRAND AUSTRIA 9วัน 6คืน (LH)

ทัวร์ออสเตรีย GRAND AUSTRIA 9วัน 6คืน (LH)

ทัวร์ออสเตรีย GRAND AUSTRIA 9วัน 6คืน (LH)

เที่ยวออสเตรีย GRAND AUSTRIA 9วัน 6คืน เมืองคุฟสไตน์ เมืองคึซบูล เมืองแซล แอม ซี เมืองฮัลสตัทท์ เมืองคลาเกนเฟิร์ท เมืองกราซ เมืองเมลค์ พระราชวังเชิงบรุนน์ เมืองอินซ์บรูก ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น เมืองซาลบวร์ก เมืองเซนต์โวล์ฟกัง ปราสาทโฮโชสเตอร์วิทช์ กรุงเวียนนา อารามแห่งเมลค์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ พานดอร์ฟ เอ้าเลท

รหัสทัวร์

AT_LH00004

ประเทศ

ออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

13 พ.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

135,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Lufthansa

ก.ย. 67

149,900฿

16-24

ต.ค. 67

149,900฿

07-15

149,900฿

15-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

149,900

-

-

21,000

-

-

20

07 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

149,900

-

-

21,000

-

-

20

15 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

149,900

-

-

21,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

เมืองมิวนิค – คุฟสไตน์ - อินซ์บรูก - คึซบูล

Day : 3

คึซบูล – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น - แซล แอม ซี - ซาลบวร์ก

Day : 4

ซาลบวร์ก – เซนต์ โวล์ฟกัง - ฮัลสตัทท์

Day : 5

คลาเกนเฟิร์ต – ปราสาทโฮโชสเตอร์วิทช์ - กราซ

Day : 6

กราซ - กรุงเวียนนา

Day : 7

เมลค์ – อารามแห่งเมลค์ – กรุงเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์

Day : 8

พระราชวังเชินบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท

Day : 9

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง