เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี THE ULTIMATE IN TURKIYE อัลติเมท ตุรกี 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์ตุรกี THE ULTIMATE IN TURKIYE อัลติเมท ตุรกี 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์ตุรกี THE ULTIMATE IN TURKIYE อัลติเมท ตุรกี 9วัน 7คืน (T5)

เที่ยวตุรกี THE ULTIMATE IN TURKIYE อัลติเมท ตุรกี 9วัน 7คืน ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟย ปู่ราสาทปุยฝ้าย ขึ้นนูอลล่น (OPTIONS) รถอีปท้วร์/รถโบราณ (OPTIONS) ชมความงามเมืองคัปปาโดเที่ย ม้าไม้จำลองกรงทรอย GALATA PORT MALL

รหัสทัวร์

TR_T500009

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

18 พ.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

31,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkmenistan Airlines

มิ.ย. 67

31,988฿

01-09

31,988฿

22-30

ก.ค. 67

31,988฿

20-28

ส.ค. 67

31,988฿

10-18

31,988฿

24-01ก.ย.

ก.ย. 67

31,988฿

21-29

ต.ค. 67

33,988฿

05-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

31,988

31,988

30,988

9,900

-

-

16

20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

31,988

31,988

30,988

9,900

-

-

26

10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

31,988

31,988

30,988

9,900

-

-

26

24 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

31,988

31,988

30,988

9,900

-

-

16

21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

31,988

31,988

30,988

9,900

-

-

26

05 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

33,988

33,988

32,988

9,900

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-อาซกาบัต-อิสตันบูล-โบลู

Day : 2

สุสานอตาร์เติร์ก - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย

Day : 3

เมืองคัปปาโดเกีย บอลลูน โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานทอพรม – หุบเขาเกอเรเม่ -หุบเขาเดฟเรนท์

Day : 4

เมืองปามุคคาเล – CARAVANSARAI – แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น

Day : 5

ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองซิเรนเซ่ –ร้านขนม Turkish Delight - คูซาดาซึ Kusadasi

Day : 6

โรงงานเครื่องหนัง – ไอยวาลิค - ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่

Day : 7

เมืองอิสตันบลู – ตลาดสไปซ์มาร์เก๊ต – GALATA PORT

Day : 8

สุเหร่าสีน้ำเงิน -ฮิปโปโดม-เซนต์โซเฟีย –สนามบินอิสตันบูล

Day : 9

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง