เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน (WY)

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน (WY)

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน (WY)

เที่ยวรัสเซีย RUSSIA ล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน อนุสาวรีย์อโลชา เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์เลนิน ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ หมู่บ้านซามิ ชมกวางเรนเดียร์ นูร์มันสค่ ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน พระราชวังแคทเธอรีน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัส มหาวิหารเซนต์ไอเซค ถนนเนฟสกี้ มอสโก จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนด์บาชิล พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งถนนอารบัท ประตูชัยมอสโก เช็คอินเนินเซาสแปร์โรว์ ฮิลล์ มหาวิทยาลัยมอสโก มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

รหัสทัวร์

RU_WY00016

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

05 ธ.ค. 67 - 06 มี.ค. 68

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

79,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Oman Air

ธ.ค. 67

85,555฿

05-13

89,999฿

26-03ม.ค.

ม.ค. 68

79,999฿

16-24

ก.พ. 68

79,999฿

06-14

มี.ค. 68

79,999฿

06-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

85,555

85,555

85,555

7,900

27,900

62,999

30

26 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

89,999

89,999

89,999

9,900

27,900

65,999

30

16 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68

79,999

79,999

79,999

7,900

27,900

59,999

30

06 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68

79,999

79,999

79,999

7,900

27,900

59,999

30

06 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68

79,999

79,999

79,999

7,900

27,900

59,999

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก

Day : 2

เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - ประตูชัย - สนามบินเชเรเมเตียโว บินภายในสู่มูร์มันสค์ – ตามล่าแสงเหนือ

Day : 3

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ - ชมกวางเรนเดียร์ - มูร์มันสค์ - อิสระช้อปปิ้ง - ตามล่าแสงเหนือ

Day : 4

อนุสาวรีย์อโลชา - LENIN ICE BREAKER - สนามบินเมืองมูร์มันสค์ บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Day : 5

พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

Day : 6

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์นิโคลัส – มหาวิหารคาซาน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก

Day : 7

รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท - *OPTIONAL ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS

Day : 8

ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - *OPTIONAL ล่องเรือแม่น้ำมอสควา - สนามบินเชเรเมเตียโว

Day : 9

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง