เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย Frosty Baikal ฟรอสตี้ ไบคาล 8วัน 7คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย Frosty Baikal ฟรอสตี้ ไบคาล 8วัน 7คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย Frosty Baikal ฟรอสตี้ ไบคาล 8วัน 7คืน (S7)

เที่ยวรัสเซีย Frosty Baikal ฟรอสตี้ ไบคาล 8วัน 7คืน ยลโฉมอัญมณีแห่งไซบีเรีย "ทะเลสาบไบคาล" เปิดประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อน ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ปั่นจักรยาน บนทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก

รหัสทัวร์

RU_S700006

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

01 ก.พ. 68 - 04 ก.พ. 68

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

79,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Siberia Airlines

ก.พ. 68

79,900฿

01-08

79,900฿

04-11

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68

79,900

-

-

10,900

-

-

20

04 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68

79,900

-

-

10,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินอีร์คุตสค์ – เมืองอีร์คุตสค์ – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – กิจกรรมขับ สโนว์โมบิล – ทัวร์หมูบ้านลิสต์เวียนก้า – Chersky Stone

Day : 3

อีร์คุตสค์ – เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูเซอร์ – ชมวิวภูเขาหินชามาน

Day : 4

ทัวร์เกาะโอลคอน (เกาะเหนือ) : ถ้ำน้ำแข็ง – หินสามพี่น้อง – แหลมโคบอย – ปรากฏการณ์ Blue Ice

Day : 5

ทัวร์เกาะโอลคอน (เกาะใต้) : เกาะโอกอย – ถ้ำน้ำแข็งและน้ำแข็งย้อย – สถูปแห่งการตรัสรู้ – Bubble Bay – Cape Dragon

Day : 6

เกาะโอลคอน - กิจกรรมปั่นจักรยานบน ทะเลสาบน้ำแข็ง

Day : 7

เกาะโอลคอน - อีร์คุตสค์ โบสถ์คาซาน -ห้างสรรพสินค้า

Day : 8

อีร์คุตสค์ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง