เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน (กรุ๊ปA) 9วัน 8คืน (TG)

ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน (กรุ๊ปA) 9วัน 8คืน (TG)

ทัวร์จีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน (กรุ๊ปA) 9วัน 8คืน (TG)

เที่ยวจีน DELUXE 4 อุทยานภูเขาหิมะเสฉวน (กรุ๊ปA) 9วัน 8คืน อุทยานภูเขาสี่ดรุณี อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ อุทยานสระอโนดาตหวงหลง อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (รถเหมา+เข้า 2 ครั้ง)

รหัสทัวร์

CN_TG00147

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

83,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

83,900฿

20-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

83,900

83,900

81,900

18,000

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สุวรรณภูมิ-เฉิงตู-อาหารสมุนไพร-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day : 2

เขื่อนตูเจียงเยี่ยน-เขตอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ว่อหลง-ภูเขาสี่ดรุณี

Day : 3

สี่ดรุณี-อุทยานซวงเฉียวโกว-เม่าเสี้ยน

Day : 4

เม่าเสี้ยน-เฮยสุ่ย-อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ (กระเช้า)-เม่าเสี้ยน

Day : 5

เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง (กระเช้าขึ้น-ลง+รถแบตตารี่ไปกลับ)-ชวนจู่ซื่อ

Day : 6

ชวนจู่ซื่อ-จิ่วไจ้โกว ครั้งที่ 1 (รถเหมา 21 ที่นั่ง)–โชว์ทิเบต

Day : 7

อุทยานจิ่วไจ้โกวครั้งที่ 2 (รถเหมา 21 ที่นั่ง)-HILTON INTER BUFFET

Day : 8

จิ่วไจ้โกว-ซงพาน-ประตูเมืองโบราณ-เตี๋ยซีไห่เจิน-เฉิงตู-สุกี้เหลาหม่าโถว

Day : 9

เฉิงตู-อาหารกวางตุ้ง-สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง