เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก จะฤดูไหนๆ ฉันก็จะไปฮัลสตัท เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก จะฤดูไหนๆ ฉันก็จะไปฮัลสตัท เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก จะฤดูไหนๆ ฉันก็จะไปฮัลสตัท เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวยุโรปตะวันออก จะฤดูไหนๆ ฉันก็จะไปฮัลสตัท เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน มิวนิค โรเซนไฮม์ ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท ลินซ์ เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก เข้าปราสาทแห่งปราก เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส ย่านช่างทองโบราณ บราติสลาว่า Outlet เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ป้อมชาวประมง

รหัสทัวร์

EU_EK00056

ประเทศ

ยุโรปตะวันออก

กำหนดการเดินทาง

19 ก.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

72,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

72,900฿

16-24

ต.ค. 67

75,900฿

05-13

75,900฿

15-23

พ.ย. 67

75,900฿

06-14

ธ.ค. 67

75,900฿

03-11

85,900฿

28-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

72,900

72,900

59,900

11,900

-

46,900

35

05 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

75,900

75,900

61,900

11,900

-

49,900

35

15 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

75,900

75,900

61,900

11,900

-

49,900

35

06 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

75,900

75,900

61,900

11,900

-

49,900

35

03 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

75,900

75,900

61,900

11,900

-

49,900

35

28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

85,900

85,900

69,900

14,900

-

55,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

ดูไบ – มิวนิค - โรเซนไฮม์

Day : 3

โรเซนไฮม์ – ฮัลสตัท – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - ลินซ์

Day : 4

ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - ปราก

Day : 5

ปราก - เข้าปราสาทแห่งปราก - เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - บราติสลาว่า

Day : 6

บราติสลาว่า – Outlet – เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์

Day : 7

เวียนนา - เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

Day : 8

กรุงบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - สนามบิน

Day : 9

ดูไบ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง