เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน ซินเจียง 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน ซินเจียง 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน ซินเจียง 8วัน 7คืน (3U)

เที่ยวจีน เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน ซินเจียง 8วัน 7คืน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี

รหัสทัวร์

CN_3U00051

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

06 ก.ย. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

61,995บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ก.ย. 67

62,995฿

06-13

62,995฿

13-20

62,995฿

20-27

ต.ค. 67

62,995฿

11-18

62,995฿

18-25

62,995฿

25-01พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

62,995

60,995

-

12,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

62,995

60,995

-

12,000

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

62,995

60,995

-

12,000

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

62,995

60,995

-

12,000

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

62,995

60,995

-

12,000

-

-

20

25 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

62,995

60,995

-

12,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู

Day : 2

เฉิงตู – หลานโจว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - จางเย่

Day : 3

เมืองจางเย่ - ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain (รวมรถอุทยาน) - กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่)

Day : 4

เจียยี่กวน – เมืองตุนหวง - เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ + รวมรถแบตเตอรี่) – สระน้ำวงพระจันทร์ – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว

Day : 5

ถ้ำโมเกาคู – ภาพยนตร์ 3 มิติ (รวมรถแบตเตอรี่) นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองทูรูฟาน

Day : 6

บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง ถ้ำพระพันองค์ เมืองโบราณเกาชาง (รวมรถแบตเตอรี่) – หมู่บ้านโบราณอุยกูร์ถู่ยี่โกว – อูรูมูฉี

Day : 7

ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่) – ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ – วัดพระใหญ่หงกวงซาน - ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา

Day : 8

อูรูมูฉี – เฉิงตู ต่อเครื่อง เฉิงตู – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง