เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย SUPERKUM PRIVET RUSSIA 7วัน 5คืน (WY)

ทัวร์รัสเซีย SUPERKUM PRIVET RUSSIA 7วัน 5คืน (WY)

ทัวร์รัสเซีย SUPERKUM PRIVET RUSSIA 7วัน 5คืน (WY)

เที่ยวรัสเซีย SUPERKUM PRIVET RUSSIA 7วัน 5คืน แลนด์มาร์กดัง จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน & พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์หยดเลือด ดินเข้า-ออกวังตามรอย พระเจ้าซาร์ & เจ้าหญิงซารีน่า พระราชวังฤดูหนาว & พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน

รหัสทัวร์

RU_WY00017

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

11 ส.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

47,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Oman Air

ส.ค. 67

59,900฿

11-17

ก.ย. 67

59,900฿

22-28

ต.ค. 67

47,900฿

20-26

พ.ย. 67

47,900฿

07-13

47,900฿

21-27

ธ.ค. 67

47,900฿

05-11

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

59,900

59,900

59,900

18,000

-

-

16

22 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

59,900

59,900

59,900

18,000

-

-

16

20 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

47,900

47,900

47,900

18,000

-

-

16

07 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

47,900

47,900

47,900

18,000

-

-

16

21 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

47,900

47,900

47,900

18,000

-

-

16

05 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

47,900

47,900

47,900

18,000

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินเชเรเมเตียโว – กรุงมอสโก

Day : 2

จัตุรัสแดง – ห้างกุม – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN (สู่) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Day : 3

ชมเมือง – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวัง ฤดูหนาว & พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนียฟสกี้ โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)

Day : 4

พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน

Day : 5

นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN (สู่) มอสโก มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – ถนนอาราบัท สถานีรถไฟใต้ดิน – ละครสัตว์รัสเซี่ยน

Day : 6

สแปร์โรว์ ฮิล – พระราชวังเครมลิน & พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินเชเรเมเตียโว

Day : 7

สนามบินมัสกัต (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง