เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน (S7)

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน (S7)

เที่ยวรัสเซีย มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6วัน 5คืน 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว ชมน้ำแข็งสีคราม "BLUE ICE" นั่งรถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล นั่งเรือตะลุยน้ำแข็ง Hovercaft และ ชมแหลมบลูคาน

รหัสทัวร์

RU_S700007

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

30 ม.ค. 68 - 20 ก.พ. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Siberia Airlines

ม.ค. 68

69,999฿

30-04ก.พ.

69,999฿

31-05ก.พ.

ก.พ. 68

69,999฿

03-08

69,999฿

06-11

69,999฿

07-12

69,999฿

08-13

72,999฿

10-15

69,999฿

12-17

69,999฿

13-18

69,999฿

14-19

72,999฿

19-24

72,999฿

20-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

30 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

03 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

06 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

07 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

08 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68

72,999

72,999

71,999

8,000

20,000

-

20

12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

13 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68

69,999

69,999

68,999

8,000

20,000

-

20

19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68

72,999

72,999

71,999

8,000

20,000

-

20

20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68

72,999

72,999

71,999

8,000

20,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย • ลิสต์เวียนก้า

Day : 2

ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone

Day : 3

นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน

Day : 4

เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน

Day : 5

เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์

Day : 6

เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง