เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@lktravel

Travel License : 11/11227

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING 8วัน 6คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING 8วัน 6คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTING 8วัน 6คืน (EK)

ตามล่าดูแสงเหนือ 2 คืน นั่งรถสุนัขลากเลื่อน เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟเข้าชมพระราชวังเครมลิน

รหัสทัวร์

RU_EK00028

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

09 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

74,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

พ.ย. 67

74,900฿

09-16

74,900฿

10-17

74,900฿

11-18

74,900฿

13-20

74,900฿

14-21

74,900฿

15-22

74,900฿

16-23

74,900฿

17-24

74,900฿

18-25

74,900฿

20-27

74,900฿

21-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

10 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

11 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

13 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

14 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

17 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

18 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

20 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

21 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

74,900

69,900

69,900

12,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

ดูไบ-มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิทยาลัยมอสโคว์-จัตุรัสแดง

Day : 3

สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟกี้-พระราชวังเครมลิน

Day : 4

สนามบินเมืองมอสโคว์-เมืองมูร์มันสค์-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์-ตามล่าหาแสงเหนือ

Day : 5

HUSKY PARK ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้-ตามล่าหาแสงเหนือ

Day : 6

สนามบินเมืองเมืองมูร์มันสค์-เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โบสถ์หยดเลือด-พระราชวังฤดูหนาว

Day : 7

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Pulkovo Outlet Village-สนามบิน

Day : 8

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง